Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej.

E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

E-skierowanie – korzyści dla pacjenta

  • Nie musisz dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych).
  • Nie będziesz wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu.
  • Nie zgubisz e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP.
  • Możesz (Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba) śledzić historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań.
  • Zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.