Zajęcia w ramach Szkoły Rodzenia Olmed są refundowane przez NFZ.