W poradniach Olmed oferujemy kompleksowy zakres świadczeń medycznych, konsultacji specjalistycznych, diagnostyki laboratoryjnej. W naszych placówkach świadczymy usługi dla dorosłych i dzieci.

Nieodpłatne usługi dostępne są tylko w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z placówką medyczną umowę. Pacjent ma prawo swobodnego wyboru lekarza specjalisty. Należy pamiętać, że lekarz kierujący zobowiązany jest określić rodzaj poradni, do której kieruje Pacjenta np. reumatologicznej, onkologicznej, kardiologicznej. Pacjent sam decyduje, którą placówkę medyczną wybiera. Nie istnieje pojęcie rejonizacji. Nie trzeba również być pacjentem POZ w placówce medycznej, którą wybraliśmy do leczenia specjalistycznego