Centrum Medyczne Olmed w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Narząd ruchu w ruchu! Rehabilitacja lecznicza w niwelowaniu negatywnych skutków siedzącego charakteru pracy mieszkańców województwa łódzkiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku powyżej 50 roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (kategorie chorób M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54), których dokumentacja medyczna potwierdza diagnozę, jednak nie może być ona starsza niż rok, a które są zagrożone wypadnięciem z rynku pracy, bądź które mają szansę na powrót do pracy po wyzdrowieniu.

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystały ze świadczeń przewidzianych w projekcie finansowanych z innych środków publicznych, w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczególnie program jest skierowany do osób prowadzących siedzący tryb pracy.

Uczestnicy muszą charakteryzować się stanem zdrowia, który umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym

CEL PROGRAMU

Projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia i umożliwienie każdemu mieszkańcowi województwa łódzkiego dotkniętemu powyższymi schorzeniami skorzystanie z programu.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia mieszkańcom województwa łódzkiego, pozwalające na wydłużenie aktywności zawodowej, kontynuację zatrudnienia, bądź przywrócenie do pracy.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROGRAMU

  • Miejsce zamieszkania: województwo łódzkie
  • Wiek: osoby w wieku aktywności zawodowej (15+, osoby aktywne zawodowo lub deklarujące powrót na rynek pracy)
  • Dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę (nie starsza niż rok)
  • W Projekcie nie mogą brać udziału osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 6 miesięcy (z powodu tego samego rozpoznania)

FORMY REALIZACJI PROGRAMU

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących działań:

Krok 1- kwalifikacja fizjoterapeutyczna

Na tym etapie przeprowadzony zostanie szczegółowy wywiad, a także badanie przedmiotowe i pomiary związane z diagnostyką funkcjonalną. Uczestnik kwalifikujący się do programu otrzyma szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie, a także zostanie skierowany na 10 bądź 15 dniowy cykl zabiegowy, w zależności od dolegliwości.

Krok 2- rehabilitacja z elementami edukacji

Na tym etapie programu Uczestnik będzie brał udział w cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych spośród zabiegów z zakresu kinezyterapii, laseroterapii, ultradźwięków, elektrolecznictwa, leczenia polem elektromagnetycznym, masażu, zleconych podczas kwalifikacji fizjoterapeutycznej. Fizjoterapeuta będzie nadzorować wykonywane ćwiczenia i w ramach tej części projektu przeprowadzi również edukację pacjenta, obejmującą instruktaż i naukę przykładowych ćwiczeń, aby uczestnik mógł je wykonywać samodzielnie w domu, po zakończeniu projektu.

Krok 3- warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty dedykowane są każdemu zakwalifikowanemu do Programu uczestnikowi. Uczestnik weźmie udział w dwóch spotkaniach trwających 60 minut każde, które prowadzone będę z dietetykiem (1 spotkanie) oraz z psychologiem (1 spotkanie). Spotkanie z dietetykiem ma na celu przekazanie uczestnikom zasad zdrowego żywienia, informacji, jak utrzymać prawidłową masę ciała, jaką dietę prowadzić w schorzeniach narządu ruchu. Spotkanie z psychologiem poprowadzone będzie w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne, pozwalając na zapoznanie się z czynnikami związanymi z powstawaniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego, a także rozwój kompetencji psychospołecznych, aby uczestnik potrafił opanować sytuacje stresogenne, radził sobie z lękiem, bądź obniżonym nastrojem towarzyszącym chorobie

Krok 4- konsultacja fizjoterapeutyczna końcowa

Po zakończonym cyklu zajęć rehabilitacyjnych oraz warsztatów psychoedukacyjnych, uczestnik przystąpi do porady rehabilitacyjnej końcowej. Podczas porady końcowej zostaną wykonane pomiary i testy, które były wykonywane podczas kwalifikacji fizjoterapeutycznej, a następnie porównane. Uczestnik Programu wypełni ankietę satysfakcji. Osoba wykonujące końcową konsultację wyda dalsze zalecenia dla Uczestnika, a w razie potrzeby pokieruje go na kontynuację leczenia finansowanego ze środków publicznych. Podczas porady rehabilitacyjnej końcowej nastąpi ocena skuteczności zastosowanych interwencji.

Czas trwania Programu: 01.01.2022-30.06.2023

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu przy ul. Jagienki 32 w Łodzi, 1 piętro, w godzinach pracy biura:

  • poniedziałek 8:00-16:00,
  • wtorek 8:00-16:00,
  • środa 10:00-18:00,
  • czwartek 8:00-16:00,
  • piątek 8:00-16:00,
  • każda druga sobota miesiąca 9:00-14:00.

telefon: +48 690 432 842

email: projekty@cmolmed.pl

*pierwszeństwo udziału w Programie mają osoby powyżej 50 roku życia.