Podstawowa Opieka Zdrowotna ma za zadanie zapewnić pacjentom, zarówno zdrowym, jak i chorym, dostęp do świadczeń w placówce usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta.

Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Aby bezpłatnie korzystać ze świadczeń POZ pacjent (ubezpieczony) musi dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego), pielęgniarki i położnej poprzez złożenie deklaracji wyboru w celu określenia przynależności do danego specjalisty.

Jak złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

 • Podczas wizyty w poradni.
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.

Zobacz instrukcję – Jak złożyć deklarację POZ drogą elektroniczną?

Opieka lekarzy POZ obejmuje

 • badanie i poradę lekarską;
 • diagnostykę i leczenie;
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej;
 • opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
 • obowiązkowe szczepienia ochronne;
 • promocję zdrowia i profilaktykę chorób;

Wizyty domowe

 • Zapisy na wizyty domowe zgłaszać można w placówce osobiście lub telefonicznie:
 • do godz. 11.00 na wizyty realizowane w danym dniu
 • w godzinach pracy placówki na wizyty realizowane w kolejne dni zgodnie z harmonogramem

Druk deklaracji należy pobrać, wypełnić, a następnie złożyć w rejestracji wybranej przez pacjenta Przychodni OLMED. Od chwili złożenia deklaracji z jednoczesnym potwierdzeniem ubezpieczenia, pacjent jest objęty opieką w ramach POZ i od tej chwili może skorzystać z bezpłatnego świadczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.