Dzięki hospicjum domowemu dzieci mogą te ostatnie, najcenniejsze i najważniejsze dni, spędzać w domu, w swoim pokoju, razem z rodzicami. Zapewniamy im całodobową, bezpłatną opiekę medyczną, psychologiczną i socjalną.

W ramach hospicjum perinatalnego pomagamy maleństwom, o których już przed urodzeniem wiemy, że nie zostaną z nami na długo. Rodzina otrzymuje bezpłatne, profesjonalne wsparcie (medyczne, diagnostyczne, psychologiczne, socjalne i organizacyjne) oraz opiekę paliatywną nad dzieckiem urodzonym z wadami letalnymi.

Hospicjum stacjonarne nazywamy w skrócie Pałacem, gdyż mieszkają w nim małe Książęta i nieduże Księżniczki, dzieci nieuleczalnie chore, pozbawione opieki rodzicielskiej – osierocone i takie, którymi rodzice nie chcą lub nie mogą się zająć.

Zajmujemy się chorymi dziećmi i ich rodzinami, przede wszystkim z terenu województwa łódzkiego. Pracujemy w rytmie małych pacjentów.

Wszystkie dzieci, których życie jest ograniczone lub zagrożone, oraz ich rodziny, otrzymują specjalistyczną opiekę, wsparcie oraz pomoc. W tym celu współpracujemy ze wszystkimi instytucjami powołanymi do realizacji tego celu.

Bo samotność nie jest dla dzieci.