Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z Centrum Medycznym Olmed  Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie medycyny pracy i wykonywania badań Pracownikom Państwa firmy.

Centrum Medyczne OLMED od 2001 roku obejmuje opieką medyczną mieszkańców Łodzi oraz Konstantynowa Łódzkiego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także opieki komercyjnej.

Świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy realizuje profesjonalnie przygotowany zespół lekarzy specjalistów, a badania pracowników przeprowadzane są zgodnie z wymogami prawa pracy. Staramy się organizować badania w taki sposób, aby skrócić nieobecność pracownika w zakładzie pracy do minimum. W przypadku jakichkolwiek niepokojących symptomów bezzwłocznie kierujemy na dalszą diagnostykę.

Każda firma podejmująca z nami współpracę otrzymuje swojego opiekuna, którego zadaniem jest organizacja badań dla Państwa firmy, a także zapewnienie bezproblemowego kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem medycynapracy@cmolmed.pl w celu uzyskania indywidualnej oferty, uwzględniającej charakterystykę stanowisk w Państwa firmie oraz zawierającej dopasowane dla Państwa firmy pakiety usług.

W ramach Medycyny Pracy oferujemy:

 • Badania wstępne: przed zatrudnieniem nowego pracownika, przy zmianie stanowiska pracy, po wystąpieniu nowych czynników szkodliwych na zajmowanym stanowisku pracy.
 • Badania okresowe: przed upływem ważności ostatnio wydanego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy.
 • Badania kontrolne: przed powrotem do pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych: przy wydawaniu książeczek zdrowia dla wybranych grup zawodowych
 • Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy, psychologii transportu.
 • Testy widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie.

Zakres wykonywanych badań obejmuje również:

Konsultacje lekarzy innych specjalności według wskazania lekarza orzecznika:

 • laryngolog
 • neurolog
 • okulista

Badania dodatkowe:

 • laboratoryjne
 • EKG
 • RTG
 • inne badania zlecone przez lekarza orzecznika

Zapraszamy do kontaktu.