Z przyjemnością informujemy, że nasz Dział Fizjoterapii otrzymał pozytywne rozpatrzenie wniosku o przedłużeniu certyfikacji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska ,,Dobra praktyka fizjoterapeutyczna”.