Badanie służy do monitorowania pracy układu sercowo-naczyniowego oraz ciśnienia tętniczego u pacjenta. Holter to niewielkie urządzenie zakładane na okres 24 lub 48 godzin na ciało. W tym czasie można wykonywać standardowe czynności w ciągu dnia, a urządzenie dokonuje zapisu. W czasie badania pacjent prowadzi dzienniczek aktywności, jest to pomocne w późniejszej ocenie danych zarejestrowanych przez urządzenie.

Badania Holtera, mogą mieć różny charakter, pozwalają monitorować pracę serca oraz ciśnienia tętniczego krwi pacjenta. Holter EKG umożliwia sprawdzenie elektrycznej aktywności serca w czasie całej doby, a Holter RR (nazywany też ciśnieniowym), służy do dobowego pomiaru ciśnienia tętniczego u pacjenta.

Holter EKG

Badanie, które umożliwia sprawdzenie elektrycznej aktywności serca w czasie całej doby. Na ciało pacjenta zostaje założona aparatura rejestrująca. Elektrody są przyklejane do klatki piersiowej, odczyty EKG zapisują się w niewielkim urządzeniu rejestrującym. Holter EKG pomaga ustalić poziom zmian dynamicznych zachodzących w sercu, a także wykryć ewentualne patologie. Badanie jest wskazane dla pacjentów cierpiących na duszności, omdlenia, kołatanie serca.

Metoda Holtera EKG jest bardzo pomocna w np. ocenie rytmu serca po wszczepieniu rozrusznika, ale także w ustaleniu, czy pacjent cierpi na zaburzenia rytmu serca, jakie sytuacje powodują arytmię lub inne objawy. Każda osoba, która jest badana Holterem EKG (mogą być to 24 lub 48 godzin), prowadzi dziennik aktywności, w którym opisuje czynności, objawy oraz określa czas, w którym wystąpiły. Po zakończeniu pomiarów, wyniki badania Holterem EKG są odczytywane na komputerze i weryfikowane przez kardiologa.

Holter RR

Umożliwia wykonywanie pomiarów w ciągu 24 godzin, dzięki urządzeniu całodobowo rejestrującemu ciśnienie tętnicze, które pacjent ma na sobie w postaci mankietu połączonego z urządzeniem przymocowanym do odzieży. W tym czasie dokonywane zostaje około 70 pomiarów ciśnienia, co 15 minut w ciągu dnia i co 30 minut w nocy.

Wszystkie pomiary po zakończeniu badań Holterem RR zostają poddane analizie i ocenie lekarza. Badanie Holter RR, stosowane jest w kontrolowaniu i diagnozie nadciśnienia i niedociśnienia tętniczego oraz w ocenie ciśnienia, w czasie codziennych czynności, a także w weryfikowaniu skuteczności leków zażywanych przez pacjenta. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, jest ono bezpieczne i bezinwazyjne.