Centrum Medyczne Olmed zapewnia swoim pacjentom opiekę w zakresie zdrowia fizycznego i mentalnego. Dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój w procesie postrzegania świata zewnętrznego, bycia częścią społeczności, rodziny, grupy rówieśniczej jest jednym z warunków bycia zdrowym w pełni.

Gdy młody człowiek rośnie, napotyka na swojej ścieżce sytuacje, w których potrzebuje wsparcia dorosłych, rodziców, a czasem psychologa dziecięcego. Jest to specjalista, który posiada kompetencje oraz doświadczenie w diagnozowaniu etapów rozwoju dziecka, przyczyn pojawiających się dysfunkcji i zaburzeń, a także w edukowaniu rodziców.

Kiedy iść z dzieckiem do psychologa dziecięcego?

Jeśli rodzic obserwuje zmiany w zachowaniu dziecka, dostrzega kłopoty z jedzeniem, snem lub np. niechęć do brania udziału w aktywnościach życia codziennego, nadmierną płaczliwość, paraliżujący strach i lęk oraz inne podobne objawy, których wcześniej u dziecka nie było, warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym.

Kiedy warto zasięgnąć porady psychologa dziecięcego?

  • Dziecko nie może odnaleźć się w grupie rówieśników.
  • Reaguje agresywnie, wchodzi w konflikty z rówieśnikami, domownikami.
  • Dziecko ma kłopoty z zasypianiem, cierpi na bezsenność.
  • Dziecko jest chorobliwie nieśmiałe.
  • Pojawiają się stany lękowe, częste koszmary nocne.
  • Dziecko przechodzi traumę np. śmierć wśród bliskiej rodziny, rozwód rodziców lub inne kłopoty w najbliższym środowisku.
  • Dziecko jest po wypadku i mimo powrotu do zdrowia fizycznego nadal “przeżywa wypadek”.
  • Występują sytuacje takie jak np. kompulsywne jedzenie lub jadłowstręt.
  • Zaburzenia w rozwoju, dziecko nie opanowuje umiejętności właściwych dla swojego wieku.

Psycholog dziecięcy posługuje się różnymi formami rozmowy z dzieckiem, jest to rysunek, ruch, muzyka, testy przyjazne najmłodszym. Poprzez takie podejście specjalista określa np. sposób wyrażania emocji u dziecka, komunikację z otoczeniem, reakcję na trudności i przeszkody. Serdecznie zapraszamy na wizyty i konsultacje u psychologa dziecięcego w Centrum Medycznym Olmed. Prawidłowa diagnoza problemów emocjonalnych pomaga uniknąć dźwigania ciężaru dzieciństwa lub innych problemów mentalnych na tyle wcześnie, by wejść w dorosłość  bez zbędnego bagażu.