Układ nerwowy człowieka jest obszarem, w którym specjalizują się lekarze neurolodzy. Ośrodkowy układ nerwowy człowieka, czyli rdzeń kręgowy i mózg, a także obwodowy układ nerwowy, są obszarami, w których lekarz neurolog podejmuje leczenie i udziela konsultacji.


Czym są objawy neurologiczne?

Często występują po urazach lub przebytych infekcjach, jednak czasem wywołują je rosnące guzy lub niezdiagnozowane wcześniej wady np. genetyczne. Dla pacjenta będą to po prostu objawy budzące niepokój. Lekarz neurolog to ekspert od układu nerwowego, więc pacjent, który zauważa u siebie różne dolegliwości, sygnalizujące problemy lub zaburzenia układu nerwowego, powinien rozważyć wizytę neurologa.

Do najczęściej spotykanych objawów zaliczamy m.in. zawroty głowy, utratę przytomności i omdlenia, szumy w uszach, utratę równowagi, a także koordynacji ruchowej, zaburzenia pamięci “zawieszanie się” – chwilowa utrata poczucia czasu i świadomości, bóle i zawroty głowy, chwilowa lub długotrwała utrata pamięci. Do objawów neurologicznych zalicza się również osłabienie, drżenie i kurcze mięśni, brak kontroli lub częściowa niemożność utrzymania zwieraczy.

Świadczenia Poradni Neurologicznej Olmed obejmują zakres:

 • Zaburzeń układu nerwowego.
 • Padaczki.
 • Zaburzeń równowagi.
 • Zaburzeń pamięci.
 • Zaburzeń snu.
 • Neuropatii.
 • Leczenia stanów po udarze mózgu.
 • Leczenia stanów po zapaleniu mózgu, opon mózgowych.
 • Niedowładów kończyn górnych i dolnych.
 • Zaburzeń związanych z chorobą Parkinsona.
 • Zaburzeń związanych z chorobą Huntingtona.

Zaburzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego badają i diagnozują nasi specjaliści Poradni Olmed. Neurologia jest dziedziną, która rozwija się bardzo dynamicznie, każdego dnia mogą pojawić się kolejne metody wspomagające pacjentów w szybszym powrocie do zdrowia.

Na wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zapraszamy do Centrum Medycznego Olmed w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 1.