W Centrum Medycznym Olmed pacjenci mogą korzystać z fachowej konsultacji i porady z psychiatrą. Choroby i zaburzenia wymagające wizyty w Poradni Psychiatrycznej najczęściej wymagają zrozumienia i dotyczą intymnych sfer życia. Specjaliści Olmed gwarantują pomoc psychiatryczną na najwyższym poziomie. Pacjenci powinni pamiętać, że każdego lekarza, również lekarza psychiatrę, obejmuje tajemnica lekarska. Wszelkie informacje, rozmowy, a także wdrożone leczenie farmakologiczne, jeżeli lekarz takie zaleci, pozostaje tajemnicą.


W jakich okolicznościach umówić się na wizytę w Poradni Psychiatrycznej Olmed?

 Jeśli pacjent otrzymał zalecenie od lekarza pierwszego kontaktu.

  • Jeśli pacjent jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, alkoholu lub innych używek np. hazard, sex, zakupy, jedzenie.
  • Zmiany w życiu, nad którymi pacjent nie miał kontroli i nadal nie potrafi ich zaakceptować np. śmierć w rodzinie, odejście bliskiej osoby, rozwód, zwolnienie z pracy.
  • Nieustające poczucie smutku, wrażenie, że życie jest pozbawione sensu.
  • Lęk i strach oraz nieuzasadniony niepokój towarzyszący przez cały czas.
  • Nadmierna nerwowość, nadwrażliwość na bodźce, chęć reagowania w sposób agresywny w stosunku nawet do bliskich osób.
  • Słyszenie dźwięków i odgłosów, które nie mają realnego nadawcy.
  • Poczucie osaczenia, kołatanie serca, drżenie i nadmierna potliwość dłoni, lęk.

Dolegliwości ciała są czasem następstwami pogarszającego się samopoczucia psychicznego. W życiu niejednokrotnie zdarza się człowiekowi zmierzyć z sytuacjami, które z pozoru przerastają go. Lekarze psychiatrii to specjaliści, których misją i powołaniem jest pomagać pacjentom w trudnym czasie i dążyć do poprawy sytuacji, która w danej chwili jest trudna, z czasem jednak może stać się punktem wyjścia do lepszego i szczęśliwszego życia.