Badania w zakresie medycyny pracy dla firm oraz pracowników w Centrum Medycznym Olmed w Łodzi obejmują podstawową i rozszerzoną ofertę badań pracowniczych. Poradnia Medycyny Pracy Olmed oferuje badania wstępne, podstawowe i okresowe.

W Centrum Medycznym Olmed wykonujemy badania laboratoryjne, EKG, aktualizację książeczki zdrowia, jak również badania sanitarno-epidemiologiczne. Oferujemy szybkie terminy realizacji usług, kompleksowe świadczenia w czasie jednej wizyty w Poradni Medycyny Pracy Olmed.


 • Szybka realizacja świadczeń.
 • Wysoki standard usług.
 • Konkurencyjne ceny.
 • Możliwość umówienia wizyty telefonicznie.
 • Wszystkie badania w czasie jednej wizyty.

Zakres świadczeń w Poradni Medycyny Pracy:

 • Wstępne badania lekarskie.
 • Badania okresowe.
 • Badania kontrolne.
 • Badania dla kierowców kategorii B.

Mini poradnik medycyny pracy:

Dla kogo wstępne badania lekarskie są koniecznością?

 • Dla osób, które są przyjmowane do pracy.
 • Dla pracowników, którzy są przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują warunki uciążliwe i/lub czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wstępne badania lekarskie są konieczne również w przypadku przeniesienia pracownika młodocianego.

Dla kogo wykonywanie wstępnych badań lekarskich nie jest konieczne?

 • Jeśli osoba będzie świadczyła pracę u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku lub na innym stanowisku, na którym warunki pracy są identyczne, a umowa została zawarta w okresie 30 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy u tego samego pracodawcy.
 • Jeśli pracownik zmienia pracodawcę, będzie świadczył pracę na stanowisku o tych samych wymaganiach, a umowa z poprzednim pracodawcą wygasła lub została rozwiązana przed upływem 30 dni. W takich okolicznościach pracownik przedstawia aktualne orzeczenie lekarskie, które potwierdza brak przeciwwskazań do pracy na wybranym stanowisku, a nowy pracodawca potwierdza, że treść orzeczenia jest zgodna z warunkami, które oferuje na wskazanym stanowisku pracy.
 • Pracownicy, którzy są przyjmowani do pracy, ale pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Kto powinien wykonać badania okresowe?

Okresowe badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego pracownika, bez względu na to, w jakich warunkach wykonywana jest praca. Te badania są wykonywane w czasie trwania stosunku pracy. Niektórym pracownikom okresowe badania lekarskie przysługują również po zakończeniu stosunku pracy, jak np. osobom, które miały styczność z pyłami zwłókniającymi, substancjami rakotwórczymi. Pracodawca udostępnia właściwy formularz i pracownik nawet po wygaśnięciu umowy o pracę może wykonać badania.

Kiedy wykonać badania kontrolne?

Badania kontrolne wykonują pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim przez okres ponad 30 dni. Celem kontrolnych badań lekarskich jest potwierdzenie, że pracownik jest zdolny do pracy i może kontynuować pracę na swoim stanowisku. Odmowa lub niewykonanie badań kontrolnych przez pracownika uprawnia pracodawcę do rozwiązania w trybie natychmiastowym stosunku pracy z taką osobą.

Badania w Poradni Medycyny Pracy dla firm i pacjentów.

Centrum Medyczne Olmed zaprasza do stałej współpracy firmy, które zatrudniają pracowników i chcą w komfortowy sposób przeprowadzić badania dla pracowników oraz prowadzić wszelką specjalistyczną dokumentację u lekarza medycyny pracy — orzecznika.

Zapraszamy także pacjentów, którzy chcą wykonać w Centrum Medycznym Olmed wstępne badania lekarskie, badania okresowe oraz badania kontrolne, a także kandydatów na prawo jazdy kategorii B.