ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to system, dzięki któremu można samodzielnie, po zalogowaniu się sprawdzić przez Internet , gdzie i kiedy się leczyliśmy od 2008 roku, ile to kosztowało, gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza POZ, kiedy otrzymaliśmy refundowany sprzęt, np. aparat słuchowy, wózek, protezę, a także, czy NFZ potwierdza nasze prawo do świadczeń w dniu, w którym to sprawdzamy, czy nie. Korzystanie z ZIP jest bezpłatne i  wygodne. Dane w  ZIP są systematycznie aktualizowane.

Znajdują się w nim także podstawowe informacje dotyczące prawa do ochrony zdrowia oraz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jak również informację o świadczeniach, receptach i lekach, opiece zdrowotnej za granicą.

W ZIP można znaleźć nie tylko informacje o poradniach i szpitalach, w których można się leczyć bezpłatnie, ale także o tym jak do nich dojechać, w jakich godzinach pracują, czy jest winda, jakie jest wyposażenie placówki, dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych itp.

Informacje opracowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Jak i gdzie uzyskać konto w ZIP

Wystarczy przyjść do wybranego oddziału NFZ, przedstawić dowód osobisty lub paszport, podpisać wniosek na korzystanie z systemu ZIP, odebrać hasło i login. W Łodzi możesz zrealizować to w Oddziale NFZ przy ul. Kopcińskiego 56, codziennie od 8:00 do 16:00, a we wtorki od 8:00 do 18:00.

Można także zarejestrować się samodzielnie wchodząc na stronę www.zip.nfz.gov.pl, a następnie odebrać we wskazanym oddziale NFZ login i hasło do własnego konta. Następnego dnia system udostępni Ci informacje o Twoim leczeniu.

Logowanie do ZIP

Po uzyskaniu dostępu do systemu ZIP wejdź na główną stronę systemu zip.nfz.gov.pl w przeglądarce internetowej, a następnie wybierz opcję logowania: Zaloguj.
Wpisz login i hasło.
Hasło, które otrzymałeś w oddziale jest jednorazowe. Po zalogowaniu system poprosi Cię o jego zmianę. Zmień hasło, a potem przejdź do ustawień systemowych, podaj swój adres e‑mail – to umożliwi przypomnienie Ci hasła, jeśli je zapomnisz. Zalogowanie pozwala na przejście do tych części systemu, w których znajdziesz informacje dotyczące tylko Ciebie (Rejestr Usług Medycznych, Prawo do świadczeń).

ZIP jest bezpieczny

  • Na serwerze ZIP nie są przechowywane dane osobowe pacjentów, tj. imię, nazwisko, adres, nr PESEL.
  • W aplikacji ZIP, do której dostęp można uzyskać poprzez przeglądarkę internetową nie są wyświetlane dane osobowe.
  • Na podstawie danych wyświetlanych w portalu ZIP nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby, której one dotyczą.
  • Transmisja danych pomiędzy użytkownikiem a aplikacją ZIP jest szyfrowana.
  • Uwierzytelnianie użytkownika w trakcie logowania się do systemu odbywa się przy pomocy kodu użytkownika i hasła.

Gdzie najbliżej można założyć konto w ZIP?

  • Siedziba ŁOW NFZ — ul. Kopcińskiego 56, 90–032 Łódź
  • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim — al. Armii Krajowej 15, 97–300 Piotrków Trybunalski
  • Delegatura w Sieradzu — Plac Wojewódzki 3, 98–200 Sieradzu
  • Delegatura w Skierniewicach — ul. Jagiellońska 29, 96–100 Skierniewice