Aby bezpłatnie korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjent (ubezpieczony) powinien złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ.

Jak złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

  • Podczas wizyty w poradni.
  • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.

Pacjent ma prawo sam wybrać, czy chce złożyć w danej placówce POZ deklaracje do lekarza, pielęgniarki i położnej, czy ewentualnie tylko do samego lekarza.

Od chwili złożenia deklaracji, z jednoczesnym potwierdzeniem ubezpieczenia, pacjent jest objęty opieką w ramach POZ i może być w tym dniu udzielone mu świadczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.